EMC浜松

ご予約・お問合せご予約・お問合せ

【施設案内】電波暗室・シールドルーム

■施設案内
(電波暗室・シールドルーム)

 • シールドルーム2

  シールドルーム2

  シールドルーム2 シールドルーム2 シールドルーム2 シールドルーム2
  シールドルーム2 シールドルーム2    

  適合規格

  ●ISO11452-3:200[V/m](1MHz~400MHz)
  ●ISO11452-4:200[mA](100kHz~2000MHz)
  ●ISO11452-5:200[V/m](10kHz~400MHz)
  ●ISO11452-8:1000[A/m](15Hz~150kHz)

  計測器

  ●高周波発信機:CW/AM/PM
  ●高周波パワーアンプ:10kHz-100MHz/150W
  ●高周波パワーアンプ:80MHz-1000MHz/150W
  ●高周波パワーアンプ:700MHz-4.2GHz/20W
  ●BCIプローブ:100kHz-1000MHz
  ●BCIプローブ:800MHz-2.1GHz
  ●BCIモニタープローブ:1MHz-1GHz
  ●BCIモニタープローブ:800MHz-2.1GHz
  ●TEMセル
  ●ストリップライン
 • 電波暗室1
  電波暗室2
  電波暗室3・4
  シールドルーム1
  シールドルーム2
  シールドルーム3